THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ + +
Dung lượng 8.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 300
SubDomain 90
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 420
MySQL 5 20
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

542.000

Chi phí/năm 6.505.000

 

0909061737

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT