THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Dung lượng 7.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 250
SubDomain 60
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 10
MySQL 5 10
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

500.000

Chi phí/năm 6.000.000

 

0909061737

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT