PRO
Dung lượng 20.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 700
SubDomain Unlimited
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 110
MySQL 5 110
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

1.000.000

Chi phí/năm 12.000.000

 

0909061737

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT