PRO + +
Dung lượng 30.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 700
SubDomain Unlimited
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 300
MySQL 5 300
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

1.340.000

Chi phí/năm 16.080.000

 

0909061737

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT