Hướng dẫn tự động sao lưu dữ liệu trên server - VPS
Trong quá trình sử dụng Server riêng và thuê VPS riêng 1 số khách hàng quen sử dụng host share có được sự hỗ trỡ backup dữ liệu từ bộ phận kỹ thuật nên đã lơ là không tự động backup dữ liêu. Trong tình huống mất dữ liệu bộ phận kỹ thuật của tanphat.net mất rất nhiều thời gian để lấy lại data. Bài viết này hướng dẫn các khách hàng thuê server - thuê vps của tanphat.net tự động thực hiện backup dữ liệu của mình 1 cách tự động.
0909061737

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT