BẢNG GIÁ HOSTING
Lưu trữ website của bạn theo cách chuyên nghiệp nhất bằng dịch vụ hosting chuyên nghiệp tại PTIT
DOANH NGHIỆP NHỎ
Dung lượng 4.000 MB
Băng thông

110 Gb

Email/POP3/Webmail 120
SubDomain 20
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 3
MySQL 5 3
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

350.000

Chi phí/năm 4.200.000

 

Nhận ngay
DOANH NGHIỆP VỪA
Dung lượng 5.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 150
SubDomain 30
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 4
MySQL 5 4
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

389.000

Chi phí/năm 4.668.000

 

Nhận ngay
DOANH NGHIỆP LỚN
Dung lượng 6.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 200
SubDomain 40
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 6
MySQL 5 6
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

445.000

Chi phí/năm 5.338.000

 

Nhận ngay
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Dung lượng 7.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 250
SubDomain 60
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 10
MySQL 5 10
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

500.000

Chi phí/năm 6.000.000

 

Nhận ngay
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ + +
Dung lượng 8.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 300
SubDomain 90
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 420
MySQL 5 20
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

542.000

Chi phí/năm 6.505.000

 

Nhận ngay
CAO CẤP
Dung lượng 10.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 350
SubDomain 150
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 35
MySQL 5 35
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

590.000

Chi phí/năm 7.080.000

 

Nhận ngay
ĐẶC BIỆT
Dung lượng 15.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 420
SubDomain 170
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 80
MySQL 5 80
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

752.000

Chi phí/năm 9.024.000

 

Nhận ngay
PRO
Dung lượng 20.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 700
SubDomain Unlimited
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 110
MySQL 5 110
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

1.000.000

Chi phí/năm 12.000.000

 

Nhận ngay
PRO + +
Dung lượng 30.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 700
SubDomain Unlimited
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 300
MySQL 5 300
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

1.340.000

Chi phí/năm 16.080.000

 

Nhận ngay
0909061737

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT