Hosting bandwidth là gì?
Có thể bạn đã nghe qua thuât ngữ "băng thông" (bandwidth) từ nhà cung cấp dịch vu của bạn. Rất đơn giản, băng thông chỉ số lượng dữ liệu có thể truyền đi được theo kết nối Internet.
0909061737

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT