Hàm mail() khi sử dụng hosting
Hàm mail() là một trong những hàm rất thông dụng của ngôn ngữ lập trình web PHP, nó dùng để gửi email mà không cần xác nhận tài khoản với máy chủ Email (SMTP Server cài sẵn trên chính máy chủ Web Hosting).
0909061737

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT