HOST THƯƠNG MẠI
Dung lượng 5.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 150
SubDomain 30
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 4
MySQL 5 4
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

389.000

Chi phí/năm 4.668.000

 

0909061737

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT