DOANH NGHIỆP NHỎ
Dung lượng 4.000 MB
Băng thông

110 Gb

Email/POP3/Webmail 120
SubDomain 20
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 3
MySQL 5 3
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

350.000

Chi phí/năm 4.200.000

 

0909061737

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT