DOANH NGHIỆP LỚN
Dung lượng 6.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 200
SubDomain 40
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 6
MySQL 5 6
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

445.000

Chi phí/năm 5.338.000

 

0909061737

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT