CAO CẤP
Dung lượng 10.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email/POP3/Webmail 350
SubDomain 150
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL Server 2005/2008 35
MySQL 5 35
Backup Miễn Phí
Chi phí/tháng

590.000

Chi phí/năm 7.080.000

 

0909061737

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT

Thiết kế website PTIT